سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

42220222- 061

با مـا در تمـاس باشـید

جدول وزن لوله

نحوه محاسبه وزن لوله

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

 

 استانداردها:

 API 5L,ASTM A53,BS6323,BS1387(L,M,H),JIS G3472,JIS G3466,JIS G3452,JIS G3445,JIS G3444,DIN2394,DIN2393,DIN2440,EN10305,EN10255

 وزن لوله فولادی

قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱/۲ ۲۱/۳ ۱ ۰.۵۱
۱/۲ ۲۱/۳ ۱/۲۵ ۰.۶۳
۱/۲ ۲۱/۳ ۱/۵ ۰.۷۴
۱/۲ ۲۱/۳ ۲ ۰.۹۷
۱/۲ ۲۱/۳ ۲/۵ ۱.۲۱
۱/۲ ۲۱/۳ ۳ ۱.۴۵
۳/۴ ۲۶/۷ ۱ ۰.۶۶
۳/۴ ۲۶/۷ ۱/۲۵ ۰.۷۹
۳/۴ ۲۶/۷ ۱/۵ ۰.۹۶
۳/۴ ۲۶/۷ ۲ ۱.۲۴
۳/۴ ۲۶/۷ ۲/۵ ۱.۵۲
۳/۴ ۲۶/۷ ۳ ۱.۸۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱ ۳۳/۷ ۱ ۰.۸۳
۱ ۳۳/۷ ۱/۲۵ ۱.۰۲
۱ ۳۳/۷ ۱/۵ ۱.۲۳
۱ ۳۳/۷ ۲ ۱.۶۱
۱ ۳۳/۷ ۲/۵ ۱.۹۴
۱ ۳۳/۷ ۳ ۲.۳۲
۱ ۳۳/۷ ۳/۵ ۲.۶۸
۱ ۳۳/۷ ۴ ۳.۰۵
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۱ ۱.۰۴
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۱/۲۵ ۱.۲۸
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۱/۵ ۱.۵۴
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۲ ۲.۰۱
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۲/۵ ۲.۴۸
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۳ ۲.۹۵
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۳/۵ ۳.۴۸
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۴ ۳.۸۵
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۱ ۱.۱۹
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۱/۲۵ ۱.۴۸
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۱/۵ ۱.۷۷
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۲ ۲.۲۹
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۲/۵ ۲.۸۱
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۳ ۳.۳۸
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۳/۵ ۳.۹۱
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۴ ۴.۴۲
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۲ ۶۰/۳ ۱ ۱.۴۹
۲ ۶۰/۳ ۱/۲۵ ۱.۸۵
۲ ۶۰/۳ ۱/۵ ۲.۲۱
۲ ۶۰/۳ ۲ ۲.۹۳
۲ ۶۰/۳ ۲/۵ ۳.۶۴
۲ ۶۰/۳ ۳ ۴.۳۲
۲ ۶۰/۳ ۳/۵ ۵.۰۱
۲ ۶۰/۳ ۴ ۵.۶۲
۲ ۶۰/۳ ۴/۵ ۶.۲۶
۲ ۶۰/۳ ۵ ۶.۹۰
۲ ۶۰/۳ ۵/۵ ۷.۶۳
۲ ۶۰/۳ ۶ ۸.۱۳
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۲-۱/۲ ۷۶ ۱/۵ ۲.۷۹
۲-۱/۲ ۷۶ ۲ ۳.۷۰
۲-۱/۲ ۷۶ ۲/۵ ۴.۵۹
۲-۱/۲ ۷۶ ۳ ۵.۴۸
۲-۱/۲ ۷۶ ۳/۵ ۶.۳۵
۲-۱/۲ ۷۶ ۴ ۷.۲۰
۲-۱/۲ ۷۶ ۴/۵ ۸.۰۴
۲-۱/۲ ۷۶ ۵ ۸.۸۹
۲-۱/۲ ۷۶ ۵/۵ ۹.۸۵
۲-۱/۲ ۷۶ ۶ ۱۰.۵۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۳ ۸۸/۹ ۲ ۴.۳۸
۳ ۸۸/۹ ۲/۵ ۵.۴۶
۳ ۸۸/۹ ۳ ۶.۵۱
۳ ۸۸/۹ ۳/۵ ۷.۵۶
۳ ۸۸/۹ ۴ ۸.۵۸
۳ ۸۸/۹ ۴/۵ ۹.۵۸
۳ ۸۸/۹ ۵ ۱۰.۵۷
۳ ۸۸/۹ ۵/۵ ۱۱.۷۴
۳ ۸۸/۹ ۶ ۱۲.۵۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۴ ۱۱۴/۳ ۲ ۵.۶۸
۴ ۱۱۴/۳ ۲/۵ ۶.۹۸
۴ ۱۱۴/۳ ۳ ۸.۳۸
۴ ۱۱۴/۳ ۳/۵ ۹.۷۶
۴ ۱۱۴/۳ ۴ ۱۱.۱۸
۴ ۱۱۴/۳ ۴/۵ ۱۲.۴۳
۴ ۱۱۴/۳ ۵ ۱۳.۷۵
۴ ۱۱۴/۳ ۵/۵ ۱۵.۲۱
۴ ۱۱۴/۳ ۶ ۱۶.۲۶
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۵ ۱۴۰/۳ ۲/۵ ۸.۶۲
۵ ۱۴۰/۳ ۳ ۱۰.۳۶
۵ ۱۴۰/۳ ۳/۵ ۱۱.۹۵
۵ ۱۴۰/۳ ۴ ۱۳.۷۲
۵ ۱۴۰/۳ ۴/۵ ۱۵.۳۹
۵ ۱۴۰/۳ ۵ ۱۶.۹۵
۵ ۱۴۰/۳ ۵/۵ ۱۸.۷۵
۵ ۱۴۰/۳ ۶ ۲۰.۵۱
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۶ ۱۶۸/۳ ۲/۵ ۱۰.۴۸
۶ ۱۶۸/۳ ۳ ۱۲.۵۸
۶ ۱۶۸/۳ ۳/۵ ۱۴.۶۹
۶ ۱۶۸/۳ ۴ ۱۶.۷۴
۶ ۱۶۸/۳ ۴/۵ ۱۸.۸۱
۶ ۱۶۸/۳ ۵ ۲۰.۷۹
۶ ۱۶۸/۳ ۵/۵ ۲۲.۷۰
۶ ۱۶۸/۳ ۶ ۲۴.۸۴
۶ ۱۶۸/۳ ۶/۵ ۲۶.۳۵
۶ ۱۶۸/۳ ۷ ۲۸.۶۸
قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
۸ ۲۱۹/۱ ۳ ۱۶.۰۸
۸ ۲۱۹/۱ ۳/۵ ۱۸.۷۴
۸ ۲۱۹/۱ ۴ ۲۱.۳۹
۸ ۲۱۹/۱ ۴/۵ ۲۴.۰۳
۸ ۲۱۹/۱ ۵ ۲۶.۶۵
۸ ۲۱۹/۱ ۵/۵ ۲۹.۲۷
۸ ۲۱۹/۱ ۶ ۳۱.۸۹
۸ ۲۱۹/۱ ۶/۵ ۳۴.۴۴
۸ ۲۱۹/۱ ۷ ۳۷.۷۴
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول